Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı
Facebook
E-Haber
Ad Soyad :
E-Mail :
Abhaz Yayınları
 

 

   

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa: 206,
resim 72
Boyut: 15x21
Fiyat:20.00 YTL
ISBN:978950172533

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Unutulmaz Anılar
(Lakoba ve Sariya)

Yazan: Adile Abbasoğlu
Çeviren: Oktay Çkotua
Ağustos-2008

As Yayın, anı dizisinin ilkini, Nestor Lakoba gibi önemli bir devlet adamı ve onun eşine ayırmakla Abhaz tarihinin belirli bir dönemine ışık tutmuş oldu.

Bu kitap, Abhazyanın Stalin ve Beria döneminde çektiği acıları, Nestor Lakobanın zehirlenerek öldürülüşünü ve eşi Sariya ile oğlu Raufun insanlık dışı işkencelere tabi tutuluşunu ve bütün işkencelere karşın, ana oğlun babaya ve kocaya bağlılığını ve onların şanlı direnişini destanlaştıran bir kitaptır.

Stalin ve Berianın ektiği düşmenlık tohumları yüzünden Kafkas coğrafyası bu gün de huzur bulmuş değildir.

Kitap İnsana sistem ne olursa olsun insan faktörü sağlam değilse sistem de çöker dedirtmektedir.

Bu değerli, ama acı anıları insanlığa kazandıran Adile Abbasoğlu, geçmişten söz ederken:
Geçmişim, her yerde en büyük engelim... Hepimizin özel bir yaşamı ve bu yaşam bazen çok ağır ve trajik olabilir. Peki bu durumda en iyisi unutmak mı? Hayır! Geçmişini unutmak kendini unutmaktır.
Bu yüzden yaşadığın sürece asla geçmişinden kopamaz ve asla unutamazsın.

Asla!... diyor.
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Abhazya'nın Arkeolojik Eserleri

Yazan: Gerg K. Şamba
Çeviren: Papapha Mahinur Tuna
Nisan-2008

Günümüzün Arkeolojik kazıları Abhazya'nın insanlığın doğuşuna tanıklık eden topraklar arasında olduğunu göstermektedir.
MÖ 100.000 - 40.000 yılları arasında yaşanan ve adına "Mousterian" yada "Orta Paleolitik" denen kültürün tümünü içeren kalıntıların, Abhazya'nın Karadeniz kıyılarında bulundğunu; özellikle Chelleen ve Acheulleen kültüründen olan insanların Gagra ile İngur nehirleri arasında yaşadıklarını tesbit eden bilim adamları, Abhazya'nın hemen her yerinde, tarihin her dönemine ilişkin zengin materyaller bulmuşlardır.
Bu maddi kültürün Abhazya'nın sözlü kültürü ile birebir örtüşmesi de bir halkın ürettiği efsanelerin boş şeyler olmadığını göstermiştir.
Demir Çağı'nın ölümsüz anıları olan Nart Destanlarında çekiç yerine dirseğini, örs yerine dizini kullanan, ham demirden herşeyi yapabilen en eski nalbant Aynar-Jiy böyle bir maddi kültür olmasa doğamazdı.
Maykop'ta bulunan bir tabletin Argonot Efsanesi'ni kanıtladığı gibi, kimbilir daha nice efsane arkeolojik kazılar sonucu kanıtlanacaktır.
Arkeolojik veriler bir halkın kültür tarihi, sosyal yaşamı ve politik geçmişi ile ilgili en tartışmasız kanıtlarıdır. Burada Abhazya'nın zengin Kolhida Kültürü'nü, Abhaz-Hitit, İskit, Eski Yunan, Mezopotamya, Anadolu, Roma, Bizans, Pers gibi kültürle olan ilişkisini ve özgün Abhaz Kültürü'nün özelliklerini göreceğiz. Böylece bir halkın kültürel kimliğini anlamış olacağız.

 

 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

 

 

 

 

 

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Abhaz Kralı
Vitali Amarşan

Çeviri : Mahinur Tuna
Tarihsel Roman Dizisi: 1
Ocak-2008


MS. 8. yüzyılda Bir Abhaz kralı ile bir Bizans kralı dönemin güçlü devleti olan Hazar Hakanı’nın kızları ile evlenerek bacanak olurlar. Kızlardan birinin adı “Çiçek” yani İrene’dir. İrene’nin oğlu İmparator Hazar Leon ile Abhaz Kralı II. Leon döneminde yaşanan olaylar ve bağımsız Abhaz Krallığının kurulu anlatılır. Yazarı Vitali Amarşan, dönemin yazılı kaynaklından yararlanarak romanlaştırdığı bu tarihsel gerçekleri anlatırken günümüz stratejilerini anlatır gibidir. Coğrafyalar aynı olduğu sürece sorunlar da aynı kalmaktadır. Roman geçmişten günümüze pek bir şeyin değişmediğini göstermektedir.

 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

İlk Türk Kadın Ressam
Mihri Rasim (Müşfik) AÇBA

D. 1886-İstanbul- Ö.1954 New-York

Açba Ahmet Rasim Paşa’nın kızı. Atatürk’ün, Papa’nın portresini yapan, ilk kez model kullanan, maskı çıkaran, Louvre Müzesi’ne resmi konan ilk Türk ressam. ilk Türk ressam. Kız Güzel Sanatlar Akademisi’nin kurucusu, resim öğretmeni ve müdürü . Zonaro’dan ders aldı. Roma ve Paris’te eğitimini tamamladı, yaşamını Amerika’da noktaladı.
Kökleri ilk Abhaz Kralları Açba Hanedanına dayanan ve Osmanlı Hanedanlığı ile akrabalığı olan, yurt içinde Tevfik, Fikret, yurt dışında ünlü İtalyan şair Gabriel D’Annunzio gibi edebiyatçı dostlar edinen; fakat yaşamı ve sanatı hakkında çok az bilgi bulunan, ilk kadın ressamımız Mihri Hanım hakkındaki ilk kitap da bir kadın tarafından yazıldı.

Mahinur Tuna
Biyografi Dizisi: 1
Haziran-2007
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 160
Boyut : 13.5cm x 21cm (g x y)
Fiyatı : 2. baskısı çıkacak

Stoklarımızda bulunmamaktadır:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

ABHAZYA TARİHİ
Doç Dr. Valeri Beygua
Çeviren: Papapha Mahinur Tuna
Tarih Dizisi: 1
Mayıs 2000
Başlangıçtan 1921'e kadar kadar
Abhaz Tarihi ile ilgili çok geniş bir zaman dilimini, kronolojik olarak kısa bir şekilde anlatan akıcı bir kitaptır.
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 72
Boyut : 13.5cm x 19.5cm (g x y)
Fiyatı : 7,50 - YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

ABASGİA
A. Kollautz
Çeviren: Bahriye Çelebi
Tarih Dizisi: 2
Kasım 2000
Abhazya Tarihinin Bizans Dönemine Ait Belgeleri

VI.yy Abasgia, Apsilya, Sanigya ve Misimya gibi Abhaz kökenli devletler için kanlı yıllar oldu. Abasgia, Bizans ve Pers İmparatorluklarının savaş alanı haline geldi. Oysa bir zamanlar, Abasgia'ya Roma'nın en iyi ordusu anlamında "A la Prima Abasgorum" diyorlardı

 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa: 144
Boyut: 13.5cm x 19.5 cm (g x y)
Fiyat : 8,50- YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

APSİLYA VE TSABAL
Hazırlayan: Papapha Mahinur Tuna
Tarih Dizisi: 3
Temmuz 2001
Marşanlar'ın yönetiminde olan Tsabal'dan sürülen Abhazlar ve Diaspora'daki Tsaballılar'ın listesi
Adından ilk kez MÖ 2000 yılında söz edilen Apsilya, Kodor Boğazı çevresinde oluşan ilk Abhaz devletlerinden birisidir. Bu devletin başkenti olan Tsabal, stratejik, politik, askeri, ticari, kültürel ve arkeolojik yönden son derece zengindir.
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 208
Boyut : 21cm x 29.7 cm (g x y)
Fiyatı :

Stoklarımızda bulunmamaktadır:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

ÇİPXE
Kafkas Aile Damgaları
Hazırlayan: Zafer Süren
Tarih Dizisi: 4
Temmuz 2001
6000'e yakın aile sembolünü içeriyor
Kafkas halkları'nın aile sembolleri olan ve Abhaz-Adige dilinde "Çipxe" diye adlandırılan damgalar, toplumun sosyo-ekonomik ilişkilerinin değişmesi ve özel mülkiyet kavramının oluşmasına bağlı olarak, erken dönemlerden itibaren kullanılır hale gelmişlerdir.
NOT: 300 adet yeni Abhaz Aile Damgaları eki ile mevcuttur. Tarafınızca bilinen ve kitapta olmayan aile damgalarınızı lütfen iletiniz.
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 31
Boyut : 13.5cm x 19.5 cm (gxy)
Fiyat : 5- YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

ABRISKİL
Bagrat Şınkuba
Çeviren: Papapha Mahinur Tuna
Edebiyat Dizisi: 1
Kasım 2000

Abhaz Promete'si
Biri daha vardır Kaf Dağı'nda zincire vurulan, hatta birkaçı; Abrıskil, Amiran ya da Nesran. Hepsi aynı düşün peşindedir. Çektikleri çile de aynıdır. Zeus'tan bu yana kavga bitmemiştir. Ama "Abrıskil" gibiler bu kavgalardan hiç yılmamışlardır.

 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 80
Boyut : 13.5cm x 19.5 cm (gxy)
Fiyat : 7- YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

TAM'A BAHAR GELMEYECEK
Zafer Süren
Edebiyat Dizisi: 2
Kasım 2000
Kafkas Sürgününe ağıtlar...
"Tam'a Bahar Gelmeyecek" son yıllarda Kafkaslarda yeniden yaşanmaya başlayan acıların gündeme gelmesi sonucu güncellik kazandı. Bitti, artık bir daha olmasın, olmaz dediğimiz anda Dünyanın herhangi bir yerinde birşeyler oluyor. Keder, acı, gözyaşları birbirine karışıyor.
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 280
Boyut : 13.5cm x 21 cm (gxy)
Fiyatı : 12-YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

NART SASRIKUA VE DOKSANDOKUZ KARDEŞİ
Ş. İnal-ipa, K.Şakrıl, B. Şınkuba
Çeviren: Papapha Mahinur Tuna
Edebiyat Dizisi: 3
Temmuz 2001
Nart Destanı, Abhaz Ulusal Eposu
Abhaz Halkına özgü ne varsa; dil, edebiyat, tarih, gelenek, görenek, inanç ve anlayış, kısaca her türlü farklı yaşayış biçimleri burada gözlemlenir. Nartlar kadınıyla erkeğiyle her biri birer kahraman olup, kendi destanlarını kendileri yazarlar.
 

Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 16
Boyut : 21cm x 29.7 cm (g x y)
Fiyatı : 5-YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

DİYANE

Başyazar: Hayriye Melek Hunç
Çeviren: Fikri Tuna
Belge Dizisi: 1 -2004
Çerkes Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin Dergisi
84 yıl once Çerkes kadınları tarafından çıkarılan bir dergi olup, adını Çerkesce "anamız-annemiz" anlamına gelen "Diyane"den alan bu dergi Çerkesçe(Latin) ve Türkçe(Osmanlıca) yayımlanmıştır.

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 318
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Çerkeslerin Etnik Tarihi
Yazar / Editör: Ruslan Betrozov
Çeviren: Orhan Uravelli
Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-22-3
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: Ocak 2009
Basım Yeri: Ankara
Sayfa: 318

Rusya Federasyonu, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan tarih bilimleri doktoru Prof. Dr. Ruslan Betrozov (Betroj) çalışmasında Çerkeslerin oluşum tarihini, Kuzey Kafkasya'nın akraba halklarıyla ve yüzyıllar boyunca karşılaştıkları ve komşuluk ettikleri diğer halklarla etnik be kültürel bağlarını inceliyor. Yazar bu konuda çağdaş tarih yazımının verilerinden yararlanarak tanınmış tarihçilerin görüşlerini tartışıyor. Kitap Çerkeslerin ve diğer Kafkas halklarının tarihiyle ve kültürüyle ilgilenen geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor. (Arka kapaktan)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. BÖLÜM - ÇERKESLERİN ETNİK KÖKENİ VE TARİHİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR
II. BÖLÜM - TAŞ, TUNÇ VE ERKEN DEMİR ÇAĞLARINDA KUZEY KAFKASYA’DA ETNİK SÜREÇLER
1. KUZEY KAFKASYA’NIN ETNİK VE DİL ÖZELLİKLERİ
2. KAFKASYA KÜLTÜR VE DİL BİRLİĞİNİN DAĞILMASI
3. GÖÇLERİN VE YAYILMANIN KUZEY KAFKASYA’DAKİ TARİHİ GELİŞMELERE ETKİSİ.

III. BÖLÜM - TUNÇ ÇAĞI KUZEY KAFKASYA KÜLTÜRLERİ VE ÇERKES ETNİK BİRLİĞİ
1. ÇAĞDAŞ BİLİMDE ÇERKESLERİN ERKEN DÖNEM KÖKEN SORUNU
2. MAYKOP KÜLTÜRÜNÜN NİTELİKLERİ
3. MAYKOP KÜLTÜRÜ TOPLULUKLARININ GÜNEYLE İLİŞKİLERİ KONUSU
4. ERKEN ÇAĞDA ÇERKES–ABHAZ ETNİK OLUŞUMUNDA ANADOLU TEZİ
5. DOLMEN KÜLTÜRÜ VE PROTO - ÇERKES – ABHAZ ETNİK BİRLİĞİNİN DAĞILMASI
6. ABHAZ – ÇERKES TOPLULUKLARI VE AKDENİZ DÜNYASI

IV. BÖLÜM - MEOT AŞİRETLERİ VE ESKİÇAĞ ÇERKES HALKININ OLUŞMAYA BAŞLAMASI
1. ANTİK ÇAĞ YAZARLARINDAN BAZI BİLGİLER 131
2. SİND – MEOTLARIN BOSPORLU YUNANLARLA EKONOMİK VE SİYASİ İLİŞKİLERİ
3. YUNAN VE ESKİÇAĞ ÇERKES KÜLTÜRLERİ ARASINDA ETKİLEŞİM
4. KUZEYBATI KAFKASYA’DA KİMMERLER VE İSKİTLER
5. SARMATLAR VE ESKİÇAĞ ÇERKES TOPLULUKLARI


V. BÖLÜM - ÇERKES ETNİK BİRLİĞİNİN TAMAMLANMASI. ERKEN ORTAÇAĞDA ÇERKESLERİN ETNİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ.
1. ÇERKES TOPLULUKLARININ ZİHLER ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜTÜNLEŞMESİ
2. ÇERKESLER VE ALANLAR
3. ÇERKESLER VE KIPÇAKLARDAN ÖNCEKİ TÜRK TOPLULUKLARI
4. ÇERKESLER VE BİZANSLI YUNANLILAR
5. ERKEN DÖNEM SLAVLARIYLA İLİŞKİLER
6. ÇERKESLER VE CENEVİZ KOLONİLERİ
VI. BÖLÜM - ÇERKESLER VE MERKEZİ ÖN KAFKASYA
1. MOĞOL İSTİLALARI VE 13. – 14. YÜZYILLARDA KUZEY KAFKASYA’DA ETNİK VE SİYASİ DURUM
2. ESKİÇAĞ ÇERKES TOPLULUKLARI VE MERKEZİ ÖN KAFKASYA
3. KABARDEYLERİN KOMŞU HALKLARLA İLİŞKİLERİ

SONUÇ
NOTLAR

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 105
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Kafkas Dolmenleri ve Mısır Piramitleri
Kategori: Arkeoloji - Araştırma İnceleme
Yazar / Editör: İbrahim Canhot & Nurbiy Lovpaçe
Çeviren: Kayhan Yükseler
Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-24-7
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: Ocak 2009
Basım Yeri: Ankara
Sayfa 105

Bu kitap Kafkas dolmenleriyle Mısır piramitlerinin karşılaştırılmasına yönelik çok ilginç ve yaygın bir konuyu ele almaktadır. Yerkürenin çeşitli bölgelerinde Tunç Çağında dikilen bu büyük taş kütlelerden oluşan yapılan benzemez oluşlarıyla birlikle, özellikle kökensel olarak amaca uygunluk, inşaat teknolojisi, işlevsellik ve ideoloji temelinde yakınlık gösterirler. Yazarlar tarafından incelenen materyal, Kafkasya'nın megalitik dönem mimarisinde bilimin bilmediği yeni noktaları gün ışığına çıkarmaktadır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 9
I. BÖLÜM - KAFKAS İSPUNUNUN VE MISIR PİRAMİDİNİN KÖKENİ
1. MISIR PİRAMİDİNİN KÖKENİ
2. KAFKAS DOLMENİNİN (İSPUNUN) KÖKENİ

II. BÖLÜM - MISIR PİRAMİTLERİNİN DÜNYA MİMARİSİ ZEMİNİNDE KAFKAS DOLMENLERİ MİMARİSİ

III. BÖLÜM - MİMARİ – MEGALİTİK BİRLİKTELİK
KAFKAS İSPUNUNUN KONSTRÜKSİYONUNDA DUVAR DÜZLEMİNİN ROLÜ

IV BÖLÜM - KAFKASYA VE MISIR’IN MEGALİTİK MİMARİSİNDE SANATLAR SENTEZİ
İLLÜSTRASYONLARIN LİSTESİ

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 229
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Doğru ile Eğri
Kategori: İnceleme
Yazar / Editör: İgor Y. Kutsenko
Çeviren: Günay Çetao
Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-23-0
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: Ocak 2009
Basım Yeri: Ankara
Sayfa: 229

Valeriy N.Ratuşnyak'ın ''Kuban Kazak Kuvvetlerinin 300. Yıldönümü'' başlıklı makalesinde gerçekleri araştırma yerine Kazakları yüceltmeye çalışmasına cevaben bu kitabı yazmayı görev bilmiş bir bilim adamıdır İgor Y. Kutsenko. Kutsenko, Kafkas savaşları sırasında Rus ordusunda göre yapan I. Tolstoy'un Hacı Murat adlı eserinden aktardığı alıntılarla Kafkas halklarına reva görülen insanlık dışı ve vahhşice tutumlardaki Kazak birliklerinin rolünü ortaya koymakta ve sormaktadır.''Kafkasya, Kırım, Orta Asya ve diğer engin araziler için Rusya, 'imparatorluğa katılmış halkların güvenliğini' sağlamak amacıyla mı yaklaşık 200 yıl kan dökmüş, sayısız yuva yıkmış,yüz binlerce askerini toprağa gömmüştür? Çerkes boylarına tarihin en korkunç soykırımını yaşatan Çarlık rejiminin, ekonomik ve siyasi çıkarları yok muydu?

İNCELEME: Eğrisiyle Doğrusuyla, Orhan Uravelli

İgor Yakovleviç KUTSENKO. Pravda i krivda. (Doğru ile Eğri.) Elfa Yayıncılık Merkezi, Nalçik, 2007, 151 s. (Rusça)

Devletlerin tarihinde devamlılık esastır, dolayısıyla devletin ideolojisine bağlı olan tarihçilik de belirli klişelere ve devamlılığa bağlıdır. Kuban (Krasnodar) Üniversitesi emektar profesörlerinden tarih doktoru İ.Y. Kutsenko’nun Nalçik’te yayınlanan kitabını, bizce bizzat bu devamlılık bağlamında ele almak gerekir. Kutsenko’nun uzmanlık alanı, Kuban’da Rus Kazak nüfusunun tarihi, askeri, politik ve sosyo-ekonomik rolüdür ve kitabında 19. yüzyılda Rusya’nın Kafkasya’daki yayılmacılığını da bu bağlamda değerlendirmiştir.

Polemik ağırlıklı kitabında Kutsenko, çarlık rejiminin Kafkasya’daki işgalleri ve sömürgeci politikaları aklamaya ve göz ardı etmeye çalışan Rus tarihçilerini hedef almaktadır. Önce, adı geçen üniversitenin Devrim Öncesi Rusya Tarihi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Valeriy N. Ratuşnyak’ın ‘‘Rusya Bayrağı Altında: Kuban Kazak Kuvvetlerinin 300. Yıldönümü’’ başlıklı makalesine işaret ediyor. 2004’te İnternette yayınlanan bu yazıda Kazakların, Rusya’nın tarım ve iskan politikalarında, askeri örgütlenme ve yayılmacılık siyasetinde ne gibi rol üstelendiğini bütün boyutlarıyla araştırmak yerine, Ratuşnyak kahramanlık ve hamaset edebiyatı üretiyor. Devamı...

 

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 439
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Kafkasya'da ve Kafkasya Dışındaki Çerkesler
Kategori: Araştırma-İnceleme
Yazar / Editör: Kadir İ. Natho
Çeviren: Ömer Aytek Kurmel
Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-20-9
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: Ocak 2009
Basım Yeri: Ankara
Sayfa: 439

Kadir Natho, 25 Mayıs 1927 tarihinde Kuzey Batı Kafkasya'da doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları; Sovyet Sosyalist sisteminin sıkıntılar ve acılarla dolu en yoğun döneminde Kuban bölgesinde geçti. Henüz 16 yaşındaydı ki, İkinci Dünya harbinin bir başka felaket süreciyle karşılaştı. Köyünde kalan tek erkek olduğu için, mermilere, bombalara hedef olan birçok yakınının ve köylüsünün mezarlarını kazıp tek başına defnetti. Kısa süre sonra da kendisini savaşan birliklerin içinde buldu. Kiminle ve neden savaştığını da bilmeden. Savaş bittiğinde tesadüfen sağ kalmıştı ve hiç tanımadığı bir ülkede Avusturya topraklarında idi. Yine şans eseri Stalin'e teslim edilen ve topluca yok edilenler arasında değildi. Avusturya'daki aylarını izleyen 11 yılını Almanya, İtalya ve Ürdün'de geçirdi. Nihayet, 1956 yılında, Tolstoy Enstitüsü'nün sağladığı imkanlarından yararlanarak Amerika Birleşik Devletlerine göç etti.

Yaşamı boyunca bulunduğu her yerde, kendi soydaşlarına yakın olmaya, her şeyini onlarla paylaşmaya çalıştı. Adıge (Çerkes) kimliğini ve kişiliğini bugüne kadar hiç kaybetmedi.

Kafkasya'dan New York'a kadar uzanan, sıra dışı, maceralı ve meşakkatli geçen yaşamı sürecinde, gördüğü, tanıdığı ve öğrendiği her şeyi mensubu olduğu Çerkes halkı ve kültürü için değerlendirmeye çalıştı. 53 yıldır yaşamını sürdürdüğü Amerika'da, tüm gücü ve varlığı ile öz halkına bir şeyler vermeye çalışmaktadır. Bu kitap, O'nun yoğun ve maceralı bir yaşam boyu edindiği birikimin ürünüdür.

İçindekiler

 

GİRİŞ 7
1. BÖLÜM
ÇERKESLER

2. BÖLÜM
ESKİ ÇERKES TARİHİ
Nart Dansı
İnsan Mitleri ve Efsaneleri
Arkeolojik Buluntular
İlk Yerleşim Yerleri
Bakır-Tunç Çağı
Maykop Kültürü
Erken Kuban Kültürü
Orta Kuban Kültürü
Geç Kuban Kültürü
Dolmen Kültürü Kabileleri
Arkeolojik Kuzey Kafkasya Kültürü
Yazılı kanıtlar
Yeni Teori - Hititler ve Atikalar
Kimmerler ve Meotlar
Sind-Meot Kültürü
Meotlar
Meotlar ve Bosfor Krallığı
ÇERKES KABİLE BİRLİKLERİ
Eski Meotlar ve Çerkesler
Meot-Adığe-Kasoglar
Meotlar ve Siraki Kabile Birliği
Zih Kabile Birliği
Kasog Kabile Birliği
Abazg Kabile Birliği
XI. yüzyılın Abhazya Kralları
Abhaz -Kartli Kralları
Saldırı Dalgaları
Alanlar
Got Boy Birliği
Saragurlar ve Onagurlar
Bizans İmparatorluğu
Avarlar
Bulgar Türkleri ve Hazar Kağanlığı
Etnik Kökenin İstikrarı
Çerkeslerin Dış İlişkileri
Çerkes-Bizans İlişkileri
Çerkes-Gürcü İlişkileri
Çerkes-Ermeni İlişkileri
Çerkes-Abhaz İlişkileri
Çerkes-Rus İlişkileri

3. BÖLÜM
ORTAÇAĞ ÇERKESYA TARİHİ
X-XIII. Yüzyıllar
Ekonomi
Geleneksel Kıyafet
Sosyal Yapı ve Yeni Kabile İsimleri
Cengiz Han’ın İşgali
Çerkesler ve Altınordu Hanlığı
Timurlenk’in İstilası
ORTAÇAĞDA ÇERKESLER
Rus- Çerkes Savaşı öncesinde Çerkeslerin yaşadıkları topraklar
Çerkes Şövalyeliği
Çerkeslerin “Büyük Göçü”
Çerkesya’da Ceneviz Kolonileri
XIII-XVI. Yüzyıllarda Çerkesler
Dış Ticaret
Anaerkil Sistemin İzleri
Çerkeslerin Sosyal Yapıları
Feodal Yapı
Çerkeslerde Kumaş Kültürü
Çerkesler ve Yabancı İstilacılar
Çerkeslerin Manevi Kültürü
Çerkesya’da Hıristiyanlık
Çerkesler Arasında İslamiyet
Çerkes Boyları ve Toprakları
Osmanlı Türkleri ve Kırım Hanları
Çerkesler Hakkında İlk Resmi Rapor
İlk Çerkes-Rus İlişkileri
Rus-Çerkes Dostluğu
Gerçek Durum Neydi?

4. BÖLÜM
ÇERKES MEMLUKLARİNİN İKİNCİ KEZ İKTİDARA YÜKSELİŞİ

5. BÖLÜM
RUS – ÇERKES SAVAŞI
Savaşla İlgili Mevcut Bilgiler
Rus – Çerkes Savaşının Başlangıcı
Savaşın Nedeni
Doğu Çerkesya - Kabarda
Batı Çerkesya Rus-Çerkes Savaş
Çerkes Direnişi

6. BÖLÜM
ÇERKES HALKINA UYGULANAN SOYKIRIM
Soykırımın Sebebi ve Uygulanma Biçimi
Çerkes Sürgünü
Çerkeslerin Osmanlı Topraklarına Dağıtılmaları
Osmanlıların Çerkesler üzerindeki Rolü
Çerkeslerin Balkanlardan Sürülmeleri
Şam Bölgesindeki Çerkes Yerleşimleri
Balkanlardan Atılan Çerkeslerin Diğer Yerleşim Bölgeleri
Türkiye’ye Göçmen Dalgaları
Anavatan’a Dönme Girişimleri
İki Türkiye Devriminde Çerkesler
Sürgün İstatistikleri
Çerkes Nüfusu

7. BÖLÜM
ANAVATANDAKİ ÇERKESLER
Rus Sömürge İdaresi Altında Çerkesler
Askerileştirilmiş İdari Birimler
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti
Bolşevik İdaresi Altında Çerkesler
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti
Adıgey Cumhuriyeti
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti
Şapsığ Ulusal Bölgesi
NEP (Yeni Ekonomik Politika) ve Tarımın Kolektifleştirilmesi
Yeni Sovyet Kadrolarının İdaresinde Hayat
Nazi İşgali Altında Çerkesya
İkinci Dünya Savaşı’nda Çerkeslerin Kahramanlığı
“Çerkesler Olmadan Kafkasya Kafkasya Değildir”
Çerkesya’da İnsan Yapımı Denizler
Yeni Çerkes Cumhuriyetleri

8. BÖLÜM
ÇERKES DİASPORASI
Çerkes Diasporasının Yapısı
Türkiye’de Çerkesler
Ürdün’de Çerkesler
Suriye’deki Çerkesler
İsrail’de Çerkesler
Libya’da Çerkesler
ABD’de Çerkesler

9. BÖLÜM
GÜNÜMÜZDE ÇERKESLER
Dağıtılmış Bir Halk
Atayurtta Çerkeslerin Başarıları
 

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 276
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Kafkasya'da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi
Kategori: Arkeoloji - Dilbilim
Yazar / Editör: Georgiy F. Turçaninov
Çeviren: Kayhan Yükseler
Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-19-3
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: Ocak 2009
Basım Yeri: Ankara
Sayfa: 276

Bu kitap, bu zamana kadar Kafkasya'da bilinmeyen bir uygarlığın ve bir zamanlar kendilerini Aşuvalar, ülkelerini de Aşuva olarak adlandıran Abhazların, Abazaların ve Ubıhların atalarına ait, kazılarda ortaya çıkarılmış olan sillabik [heceli] yazının çözümü ve incelenmesini içermektedir. Bu ülke İ.Ö. III. binyılda, güneyde Karadeniz'den kuzeye doğru şimdiki Maykop'a kadar uzanıyordu ve Kuzeybatıda Kuban ve güneydoğuda Fazis (Rion) ırmaklarının sınırları dışına çıkıyordu. Aşuva yazısı, İ.Ö. II. binyılın başında, köle tacirlerine satılan Aşuva köleleri tarafından eski Fenike'ye taşınmış ve protobiblos yazısı Aşuva yazısının içinde kök salmıştır. Aşuva (kadim Abhazya) ve Biblos (Fenike) yazıtlarındaki yeknesaklık bununla açıklanabilir. Biblos'taki Aşuva yazısı, kendine özgü Fenike yazısının ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur.

İÇİNDEKİLER

LENİNGRAD KAFKASOLOJİ OKULUNDAN MOHİKANLARIN SONUNCUSU

ÖNSÖZ
GİRİŞ

AŞUVA (ESKİ ABHAZ – ABAZA – UBIH) DİLİ HECE TABLOSU
HECE TABLOSU 1 BAŞLIĞINA AİT AÇIKLAMALAR

AŞUVA (ESKİ ABHAZ–ABAZA–UBIH) YAZISI HECE TABLOSU
HECE TABLOSU BAŞLIK 5’E AİT AÇIKLAMALAR

AŞUVA (ESKİ ABHAZ – ABAZA – UBIH) YAZI DİLİNE AİT ESERLER
TABLO 1. MAYKOP KURGANINDAN SESÇİLLEŞTİRİLMİŞTİR

İNCELEME I.MAYKOP KURGANININ GÜMÜŞ KAPLARI ÜZERİNDE BULUNAN SESÇİL HECESEL - RESİMYAZILAR İ.Ö. 3. BİNYIL
TABLO 2. BİBLOS’TAN D BRONZ TABLET

İNCELEME 2. BİBLOS’TAN D BRONZ TABLET İ.Ö. 19. YÜZYIL
TABLO 3. BİBLOS’TAN B BRONZ ISPATULA

İNCELEME 3 BİBLOS’TAN B BRONZ İSPATULA İ.Ö.19. YÜZYIL
TABLO 4. BİBLOS’TAN A STELİ

İNCELEME 4 BİBLOS’TAN A STELİ İ.Ö.19. YÜZYIL
TABLO 5. BİBLOS’TAN TS BRONZ TABLET

İNCELEME 5. BİBLOS’TAN TS BRONZ TABLET İ.Ö.19. YÜZYIL
TABLO 6. BİBLOS’TAN F BRONZ ISPATULA

İNCELEME 6. BİBLOS’TAN F BRONZ İSPATULA İ.Ö. 19. YÜZYIL
TABLO 7 BİBLOS’TAN İ BRONZ ISPATULA

İNCELEME 7. BİBLOS’TAN İ BRONZ ISPATULA İ.Ö. 19.YÜZYIL

İNCELEME 8. BİBLOS’TAN E BRONZ ISPATULA İ.Ö. 18-15. YÜZYILLAR
TABLO 8. BİBLOS’TAN E BRONZ ISPATULA

İNCELEME 9. BİBLOS’TAN G STELİ (TARİHİ YOK)
TABLO 9. BİBLOS’TAN G STELİ
TABLO 10. MAYKOP İNŞAAT YAZITI

İNCELEME 10. YENİ OKUMAYLA MAYKOP İNŞAAT YAZITI İ.Ö. 13-12. YÜZYILLAR
TABLO 11. BİBLOS’TAN ASDRO BA’L YAZITININ ARKA YÜZÜ

İNCELEME 11. BİBLOS’TAN ASDRUBAL BRONZ ISPATULANIN ARKA YÜZÜNDEKİ YAZIT İ.Ö. 11-10. YÜZYIL
TABLO 12. BİBLOS’TAN ASDRO BA’L YAZITININ ARKA YÜZÜ

İNCELEME 12. ABHAZYA’NIN GUDAUTA BÖLGESİ SİNAPLİ KÖYÜNDEN BRONZ MÜHÜR ÜZERİ YAZI İ.Ö. BİNİNCİ YIL EŞİĞİ
TABLO 13. AKVA (SOHUM) İNŞAT YAZITI

İNCELEME 13. YENİ OKUMAYLA AKVA(SOHUM) BİRİNCİ İNŞAAT YAZITI İ.Ö. 2. YÜZYIL
TABLO 14. KRAL SAULAKH’IN ALTIN PARASI ÜZERİNDEKİ MONOGRAM

İNCELEME 14 BAZİLEUS (KRAL) SAULAK’A AİT ALTIN PARA ÜZERİNDE BULUNAN AŞUVA YAZISI “MONOGRAMI” İ.Ö. 2. YÜZYIL
TABLO 15. İKİNCİ AKVA (SOHUM) YAZITI

İNCELEME 15. İKİNCİ AKVA(SOHUM) YAZITI İ.S. BİNİNCİ YIL EŞİĞİ
TABLO 16. AKVA (SOHUM) AMFORA PARÇASI ÜZERİNDE 2 GRAFİT

İNCELEME 16. AKVA (SOHUM) AMFORA PARÇASI ÜZERİNDE İKİ GRAFİT İ.S. 2. YÜZYIL
TABLO 17. ABHAZ SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ APİANÇA HAVALİSİNDEN KÜPLER ÜZERİNDE İKİ YAZIT

İNCELEME 17. TSEBELDA BÖLGESİNDE APİANÇA HAVALİSİNDEN İKİ KAP ÜZERİNDEKİ YAZITLAR İ.S. 3-5. YÜZYILLAR
TABLO 18. ASSC APUŞTA HAVALİSİNDEN KİRMEN ÜZERİ YAZI

İNCELEME 18. TSEBELDA BÖLGESİNDE APUŞTA HAVALİSİNDEN KİRMEN ÜZERİ YAZI İ.S. 4-5. YÜZYIL
TABLO 19. ASSC GAGRA BÖLGESİNDEN ÇÖMLEKÇİ DAMGALARI VE İŞARETLERİ

İNCELEME 19. ABHAZYA ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ GAGRA BÖLGESİNDEN KÜP KIRIKLARI ÜZERİNE KAZILAN AŞUVA ÇÖMLEKÇİLERİN DAMGALARI VE İŞARETLERİ
TABLO 20. SOHUM BÖLGESİ AŞAĞI EŞARA KENTİNDEN YAZIT FRAGMANI

EK-1 İNCELEME 20. SOHUM BÖLGESİ TARİHİ AŞAĞI EŞERA KASABASINDAN BİR YAZIT FRAGMANI İ.Ö. 3-2. YÜZYIL
EK-2 İNCELEME 21. BİBLOS’TAN TAŞ BLOK ÜZERİNDE K VE 1 YAZITLARI
TABLO XXII BİBLOS’TAN 1 NO.LU MEZAR YAZITI
AŞUVA (ESKİ ABHAZ-ABAZA-UBIH)YAZISI HECE TABLOSU

SONSÖZ 2
GEORGİY FYODOROVİÇ TURÇANİNOV VE BİLİMSEL MİRASININ KADERİ
KISALTMALAR
DİPNOTLAR

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 64
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Eski Hatıpsa Kentinden Mesaj
Kategori: Arkeoloji - Dilbilim
Yazar / Editör: Lovpaçe Nurbiy
Çeviren: Kayhan Yükseler
Yayın Evi: KAF-DAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-21-6
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: Ocak 2009
Basım Yeri: Ankara
Sayfa: 64

Bu küçük kitapçık büyük heyecan yaratacak bir keşif iddiasında değildir, zira araştırmamızın konusu olan Fat-Meot “tabletçikleri” arkeologlarca uzun zamandır bilinmektedir. Tabletlerin üzerindeki işaretler de [semboller] bildiği-miz konular. Arkeologlar-Kafkasologlar bu işaretleri hem damga, hem kült sembol, hem de yazı olarak tanımlıyorlar. Burada yapılan sadece “tabletler” üzerindeki işaretlerin, eski yazının belirlenmiş sistemiyle somut biçimde yeni bir mukayesesi ve 200 den fazla işaretin niceliksel eklenmesi işidir.
Dolayısıyla, zamanla bu yönde yapılacak bilimsel-paleografik bir çalışma, Rusya’da yazı alanında bir ulusal sistemin daha temelleşmesine ve kabulüne, böylece ülkemizdeki yaklaşık 1000 yıllık yazı tarihinin derinleşmesine yol açacaktır.
Gerçi metinde Hatıpsa kadim kentinin nerede bulunduğu ve nasıl bir şey olduğu açıklanmıyor, ama bu çalışmada arkeolojik bilgilerden yola çıkarak okura hayalinde canlandırması olanağı sağlıyor.
Broşür, eski dünya tarihi ve paleografisi üzerine metodik ders kitabı ola-rak hazırlanmıştır. Ayrıca bu kitapçık eski tarihe meraklı olan ve Kafkasya’nın-Iodışa yurtseverleri için hazırlanmıştır. (Önsözden)

İÇİNDEKİLER

NAÇEREZİY’E ESKİ KÜTÜPHANE
KAFKAS DAMGALARININ TETKİKİ TARİHİ
İŞARETLEME SİSTEMİNİN OLUŞUMU VE BAĞLANTI MEKANİZMASI
LİTERATÜR
N.M.DUNAYEVSKAYA’NIN DERS KİTAPLARI TEMELİNDE OLUŞTURULAN MEOT-FAT TABLETLERİ ÜZERİNDEKİ ŞEKİLLERE AİT HİTİTÇE-ADIGECE-RUSÇA SEMANTİK SÖZLÜK “HİTİT HİYEROGLİFLERİNİN DİLİ” VE EMENUEL LAROCHE “ES HIEROGLIPHES HETTIES” (PARİS, 1960)

 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Image

Sayfa : 377
Fiyatı : ........YTL

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Kafkas Tarihi - II (Evrikalarım - Bulduklarım)
Kategori: Tarih
Yazar / Editör: Mey Çünatıko Yusuf İzzet
Çeviren: Doğan Erdinç (Osmanlıca'dan)
Yayın Evi: KAFDAV Yayınları
ISBN: 978-975-6255-17-9
Dil: Türkçe
Basım Tarihi: 2009
Sayfa: 377

Kafkasya yurtseveri, Osmanlı generali, toplum adamı, tarihçi ve çağlar boyu üzerinde yaşadığı toprakları ile özgürlüğü uğruna, Çarlık Rusyası ordularına karşı yüzbinlerce şehit vererek kahramanca karşı koyan ve sonuçta öz vatanından sürülen Çerkes halklarının Osmanlı topraklarında yetiştirdiği ender aydınlarından birisidir Yusuf İzzet Paşa.
Yetim bir çocukluk yaşamından Ordu Komutanlığına, Kuzey Kafkas Ordusu Başkomutanlığına, Çerkes halkının; anavatanı dışında yaşadığı sürece öz geçmişini, dilini, kültürünü kaybetmemesi için oluşturulan kültürel ve siyasi Cemiyet, Komite ve komisyonların ve açılan Çerkes örnek okulunun ön saflarında; mali imkanlarıyla, fikri katkılarıyla ve fiili çalışmalarıyla emek veren, “Ğuaze” ve “Diyane” gibi kültürel yayın organlarında sürekli Türkçe-Çerkesçe yazılar yazan ve alfabe hazırlayıp uygulamaya çalışan, 46 yaşında hayata veda ettiğinde de halkına yazılı araştırma eserleri bırakan örnek bir aydın.
Gıpta etmemek ve aynı zamanda şaşırmamak mümkün değil. Kısacık ömrünün en verimli yılları hep cephelerde geçtiği halde onca birikimi ne zaman edindi ve ne zaman vakit bulup yazabildi? Demek ki, halkının tarihine ve kültürel geçmişine iman eder gibi inanan bir insan çok şey yapabiliyormuş. Genç kuşaklarımızın ibretle okuyacağına, Yusuf İzzet Paşa’nın vasiyet niteliğindeki tavsiyeleri doğrultusunda araştırmalar yapmalarına neden olacağına inandığım bu eser; 1914 yılında yayınlanan “Kafkas Tarihi” adlı kitabının ardından 1915-1918 yılları arasında “Evrikalarım” dizisi olarak 5 kitap halinde neşredilmişti.
“Kafkas Tarihi” adlı eser, Adıge Yayınları tarafından 2002 yılında günümüz diliyle yeniden basılmıştır. Kayıp olan iki kitabı dışında, diğer kitaplarını bir araya getirip “Kafkas Tarihi- II” adıyla yayınlamakta yarar gördük. Bu vesileyle, Y.İzzet Paşa’nın hiçbir yerde ve şahısta bulamadığımız aşağıda kayıtlı iki eserini bilen veya okumuş olan varsa suretlerini gönderip yayınlayabilmemiz için yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. Bulamadığımız eserleri şunlardır:

1) “Yunan dini inanışlarında Hitit etkisi”,
2) ”Yıkılmış (Yokolmuş) bir imparatorluğun kalıntıları üzerine”

Kafdav Yayıncılık İşletmesi (Yayıncının Önsözünden)

 
 
Geri >Kitaplar Sayfasına

Temin etmek için:
Derneğimiz ile iletişim kurunuz.

Abhaz Masalları